Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khánh thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam