Khánh thành tòa nhà 500 giường bệnh sau 10 năm khởi công

Bộ trưởng Bộ Y tế cắt băng khánh thành.
Bộ trưởng Bộ Y tế cắt băng khánh thành.
Bộ trưởng Bộ Y tế cắt băng khánh thành.
Lên top