Khánh Hòa: Thêm một trường hợp dương tính với virut Zika