Khánh Hòa: Nhiều khách sạn đăng ký cách ly y tế

9 đơn vị tuyến đầu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch được UBND tỉnh Khánh Hoà thưởng nóng. Ảnh:P.Linh
9 đơn vị tuyến đầu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch được UBND tỉnh Khánh Hoà thưởng nóng. Ảnh:P.Linh
9 đơn vị tuyến đầu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch được UBND tỉnh Khánh Hoà thưởng nóng. Ảnh:P.Linh
Lên top