Khánh Hòa: Một thai nhi chết bất thường khi đang chờ lịch mổ

Gia đình anh Viên yêu cầu phải kiểm tra nguyên nhân khiến con sản phụ H, tử vong bất thường. (ảnh: Đ.T)
Gia đình anh Viên yêu cầu phải kiểm tra nguyên nhân khiến con sản phụ H, tử vong bất thường. (ảnh: Đ.T)
Gia đình anh Viên yêu cầu phải kiểm tra nguyên nhân khiến con sản phụ H, tử vong bất thường. (ảnh: Đ.T)