Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa cấy ghép thành công ốc tai điện tử cho trẻ em

Các bác sĩ phổ biến về chương trình.
Các bác sĩ phổ biến về chương trình.