Khan hiếm máu báo động đỏ, bác sĩ Bệnh viện Nhi phải trực tiếp hiến máu

Lên top