Khám, tư vấn miễn phí bệnh về răng miệng cho người dân

Các bác sĩ đang khám răng cho bệnh nhân.
Các bác sĩ đang khám răng cho bệnh nhân.
Các bác sĩ đang khám răng cho bệnh nhân.