Khám, tư vấn miễn phí bệnh về răng miệng cho người dân

Các bác sĩ đang khám răng cho bệnh nhân.
Các bác sĩ đang khám răng cho bệnh nhân.