Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khám, cấp thuốc miễn phí và trao 500 suất quà cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh