Bảo Việt Nhân Thọ

Khám bệnh miễn phí, tặng quà cho hơn 500 người nghèo tại Bình Thuận

Bảo Việt Nhân thọ trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách và có công với Cách mạng tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: BV
Bảo Việt Nhân thọ trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách và có công với Cách mạng tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: BV
Bảo Việt Nhân thọ trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách và có công với Cách mạng tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: BV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top