Khai trương VNVC Yên Bái, đẩy mạnh công tác phòng dịch bệnh tại địa phương

Tỉnh Yên Bái lần đầu tiên có trung tâm tiêm chủng vắc xin cao cấp với đầy đủ các loại vắc xin chất lượng và giá thành bình ổn, giúp người dân kịp thời phòng bệnh bảo vệ sức khỏe mùa dịch.
Tỉnh Yên Bái lần đầu tiên có trung tâm tiêm chủng vắc xin cao cấp với đầy đủ các loại vắc xin chất lượng và giá thành bình ổn, giúp người dân kịp thời phòng bệnh bảo vệ sức khỏe mùa dịch.
Tỉnh Yên Bái lần đầu tiên có trung tâm tiêm chủng vắc xin cao cấp với đầy đủ các loại vắc xin chất lượng và giá thành bình ổn, giúp người dân kịp thời phòng bệnh bảo vệ sức khỏe mùa dịch.
Lên top