Khai trương VNVC Vĩnh Long, miền Tây có thêm trung tâm tiêm chủng “5 sao"

VNVC Vĩnh Long mang đến nhiều loại vắc xin và ưu đãi cho khách hàng.
VNVC Vĩnh Long mang đến nhiều loại vắc xin và ưu đãi cho khách hàng.
VNVC Vĩnh Long mang đến nhiều loại vắc xin và ưu đãi cho khách hàng.
Lên top