Khai trương VNVC Dĩ An phục vụ chích ngừa cho bà con phòng chống dịch

Với diện tích lên đến 1.000m2, gồm 20 phòng khám và phòng chích, VNVC Dĩ An có khả năng phục vụ chích ngừa cho hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.
Với diện tích lên đến 1.000m2, gồm 20 phòng khám và phòng chích, VNVC Dĩ An có khả năng phục vụ chích ngừa cho hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.
Với diện tích lên đến 1.000m2, gồm 20 phòng khám và phòng chích, VNVC Dĩ An có khả năng phục vụ chích ngừa cho hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.
Lên top