Khai trương trung tâm VNVC thứ 49, chuẩn bị cho tiêm chủng vắc xin COVID-19

VNVC sẽ nhập 30 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca trong nửa đầu năm 2021.
VNVC sẽ nhập 30 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca trong nửa đầu năm 2021.
VNVC sẽ nhập 30 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca trong nửa đầu năm 2021.
Lên top