Khai trương trung tâm tiêm chủng cao cấp VNVC Đông Anh

VNVC Đông Anh ra đời kịp thời mang dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn, chất lượng với giá thành bình ổn phục vụ người dân ngoại thành Hà Nội mùa cao điểm dịch bệnh.
VNVC Đông Anh ra đời kịp thời mang dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn, chất lượng với giá thành bình ổn phục vụ người dân ngoại thành Hà Nội mùa cao điểm dịch bệnh.
VNVC Đông Anh ra đời kịp thời mang dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn, chất lượng với giá thành bình ổn phục vụ người dân ngoại thành Hà Nội mùa cao điểm dịch bệnh.
Lên top