Khai trương 2 trung tâm tiêm chủng VNVC Nha Trang và VNVC Bắc Giang

VNVC Nha Trang và VNVC Bắc Giang ra đời kịp thời phục vụ người dân các tỉnh thành tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch phòng các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
VNVC Nha Trang và VNVC Bắc Giang ra đời kịp thời phục vụ người dân các tỉnh thành tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch phòng các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
VNVC Nha Trang và VNVC Bắc Giang ra đời kịp thời phục vụ người dân các tỉnh thành tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch phòng các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Lên top