Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Infographic: Tiêu huỷ gần 20.000 viên thuốc ung thư vì... hoàn tất thủ tục mất 1 năm