Hy hữu: Bị bỏng nặng khi đi mát xa

Anh D bị bỏng nặng khi đi mát xa. Ảnh: BVCC
Anh D bị bỏng nặng khi đi mát xa. Ảnh: BVCC
Anh D bị bỏng nặng khi đi mát xa. Ảnh: BVCC
Lên top