Hy hữu: Bệnh viện trả về lo hậu sự, “người chết” bỗng sống lại

Ông B. từ "cõi chết trở về" đang tiếp tục được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: X.Đ
Ông B. từ "cõi chết trở về" đang tiếp tục được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: X.Đ
Ông B. từ "cõi chết trở về" đang tiếp tục được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: X.Đ