“Huyền thoại” phẫu thuật gan mật Nhật Bản trổ tài ở Đà Nẵng

"Huyền thoại" về phẫu thuật tiêu hoá Nhật Bản trực tiếp tham gia ca phẫu thuật nhằm giảng dạy trực tiếp cho các bác sĩ tại Đà Nẵng.
"Huyền thoại" về phẫu thuật tiêu hoá Nhật Bản trực tiếp tham gia ca phẫu thuật nhằm giảng dạy trực tiếp cho các bác sĩ tại Đà Nẵng.
"Huyền thoại" về phẫu thuật tiêu hoá Nhật Bản trực tiếp tham gia ca phẫu thuật nhằm giảng dạy trực tiếp cho các bác sĩ tại Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top