Huy động cả trăm người hiến máu cứu một người bệnh

Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ lời cảm ơn tới các thành viên "gia đình máu hiếm". Ảnh: Công Thắng
Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ lời cảm ơn tới các thành viên "gia đình máu hiếm". Ảnh: Công Thắng
Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ lời cảm ơn tới các thành viên "gia đình máu hiếm". Ảnh: Công Thắng
Lên top