Huấn luyện viên lướt ván suýt… cưa chân vì bị taxi tông