Hôn mê bởi "hơi thở của quỷ"

Hoa Chuông (Borrachero), hay còn gọi là “hơi thở của quỷ”, đẹp nhưng có độc. Ảnh: NK
Hoa Chuông (Borrachero), hay còn gọi là “hơi thở của quỷ”, đẹp nhưng có độc. Ảnh: NK
Hoa Chuông (Borrachero), hay còn gọi là “hơi thở của quỷ”, đẹp nhưng có độc. Ảnh: NK
Lên top