Hơn 800 người tham gia hiến máu nhân đạo

Tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo
Tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo
Tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top