Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 600 người dân nghèo được khám bệnh miễn phí