Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hơn 600 người dân nghèo được khám bệnh miễn phí