Hơn 600 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến tạng

Đại diện Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia trao thẻ đăng ký hiến tạng cho cán bộ, nhân viên y tế. Ảnh: Đ.V
Đại diện Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia trao thẻ đăng ký hiến tạng cho cán bộ, nhân viên y tế. Ảnh: Đ.V
Đại diện Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia trao thẻ đăng ký hiến tạng cho cán bộ, nhân viên y tế. Ảnh: Đ.V
Lên top