Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hơn 5.000 cơ sở y tế xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa