Hơn 400 tập đoàn, doanh nghiệp tham dự triển lãm y dược lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm quan các gian hàng trong Triển lãm. Ảnh: BYT
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm quan các gian hàng trong Triển lãm. Ảnh: BYT
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm quan các gian hàng trong Triển lãm. Ảnh: BYT