Hơn 35.000 đơn vị máu cứu người bệnh trong ngày Chủ nhật Đỏ

Hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày Chủ Nhật Đỏ
Hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày Chủ Nhật Đỏ
Hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày Chủ Nhật Đỏ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top