Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng tham gia hưởng ứng ngày “Chủ nhật Đỏ”

Các tập thể tiêu biểu trên địa bàn TP. Đà Nẵng được vinh danh sau những nỗ lực trong hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người năm 2017. (ảnh: Bảo Trung)
Các tập thể tiêu biểu trên địa bàn TP. Đà Nẵng được vinh danh sau những nỗ lực trong hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người năm 2017. (ảnh: Bảo Trung)
Các tập thể tiêu biểu trên địa bàn TP. Đà Nẵng được vinh danh sau những nỗ lực trong hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người năm 2017. (ảnh: Bảo Trung)