Hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia ngày hội "Sắc hồng nhân ái"