Hơn 100 nghìn người đã được sàng lọc ung thư tiêu hóa miễn phí

Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội (Ảnh: SYT HN)
Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội (Ảnh: SYT HN)