Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hơn 100 nghìn người đã được sàng lọc ung thư tiêu hóa miễn phí

Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội (Ảnh: SYT HN)
Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội (Ảnh: SYT HN)