Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hội thi đồng diễn thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ tại các trường tiểu học