Hội thi đồng diễn thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ tại các trường tiểu học