Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế lần thứ 11- lớn nhất từ trước đến nay

Hình ảnh lễ khai mạc VIDEC 10. Ảnh: BVCC
Hình ảnh lễ khai mạc VIDEC 10. Ảnh: BVCC
Hình ảnh lễ khai mạc VIDEC 10. Ảnh: BVCC
Lên top