Hóc xương cá dùng bàn chải đánh răng "giải cứu" rồi nuốt cả vào bụng

Dị vật là bàn chải đánh răng được lấy ra
Dị vật là bàn chải đánh răng được lấy ra
Dị vật là bàn chải đánh răng được lấy ra
Lên top