Học theo cách nướng cóc trên mạng, 4 bệnh nhi ngộ độc

Một số bộ phận trên cơ thể cóc ăn vào rất độc. Ảnh: Văn Bình.
Một số bộ phận trên cơ thể cóc ăn vào rất độc. Ảnh: Văn Bình.
Một số bộ phận trên cơ thể cóc ăn vào rất độc. Ảnh: Văn Bình.
Lên top