Hoại tử mông vì bơm dung dịch tăng kích thước tại cơ sở chui

Làm đẹp tại cơ sở không đảm bảo dễ xảy ra tai biến. Ảnh minh hoạ
Làm đẹp tại cơ sở không đảm bảo dễ xảy ra tai biến. Ảnh minh hoạ
Làm đẹp tại cơ sở không đảm bảo dễ xảy ra tai biến. Ảnh minh hoạ
Lên top