Hoa khôi Ngoại thương vượt qua bạo bệnh truyền cảm hứng cho bệnh nhân

Đặng Trần Thuỷ Tiên vượt qua bệnh tật tự tin trong cuộc sống.
Đặng Trần Thuỷ Tiên vượt qua bệnh tật tự tin trong cuộc sống.
Đặng Trần Thuỷ Tiên vượt qua bệnh tật tự tin trong cuộc sống.
Lên top