Hình ảnh tuyến sữa khiến hàng trăm nghìn người kinh ngạc

Bản vẽ đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: BBC.
Bản vẽ đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: BBC.
Bản vẽ đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: BBC.
Lên top