Hé lộ thời điểm trong ngày có 80% nguy cơ xảy ra đột quỵ

Buổi sáng là khung thời gian thường xảy ra nguy cơ đột quỵ cao hơn các khung giờ khác trong ngày. Ảnh: AFP
Buổi sáng là khung thời gian thường xảy ra nguy cơ đột quỵ cao hơn các khung giờ khác trong ngày. Ảnh: AFP
Buổi sáng là khung thời gian thường xảy ra nguy cơ đột quỵ cao hơn các khung giờ khác trong ngày. Ảnh: AFP
Lên top