Havana phản bác phát hiện về căn bệnh lạ của các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba

Hình ảnh phim chụp não các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ.
Hình ảnh phim chụp não các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ.
Hình ảnh phim chụp não các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ.
Lên top