Hậu quả khôn lường của tật nghiến răng và mẹo khắc phục