Hành trình giữ 2 con của mẹ ung thư di căn gan

Bệnh nhân H đang có tình trạng sức khoẻ tốt sau 7 năm "chiến đấu" với ung thư.
Bệnh nhân H đang có tình trạng sức khoẻ tốt sau 7 năm "chiến đấu" với ung thư.
Bệnh nhân H đang có tình trạng sức khoẻ tốt sau 7 năm "chiến đấu" với ung thư.
Lên top