Hàng trăm người đăng kí hiến mô, tạng sau khi qua đời

Hơn 150 người đã đăng kí hiến mô, tạng sau khi qua đời. Ảnh: PĐ.
Hơn 150 người đã đăng kí hiến mô, tạng sau khi qua đời. Ảnh: PĐ.
Hơn 150 người đã đăng kí hiến mô, tạng sau khi qua đời. Ảnh: PĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top