Hàng nghìn viên thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư đã được thu hồi

Thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư bị thu hồi
Thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư bị thu hồi