Hàng nghìn hộ dân bị bụi sợi vải “đầu độc”

Bụi sợi vải bám đầy quạt hút gió gia đình chị Nhị. Ảnh: K.Q
Bụi sợi vải bám đầy quạt hút gió gia đình chị Nhị. Ảnh: K.Q
Bụi sợi vải bám đầy quạt hút gió gia đình chị Nhị. Ảnh: K.Q
Lên top