Hàng ngàn vi khuẩn xâm nhập vì... ít rửa tay

Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể đến từ đôi bàn tay nhân viên y tế
Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể đến từ đôi bàn tay nhân viên y tế