Hàng chục trẻ sùi mào gà đang chịu sự kỳ thị vẫn chờ công lý

Trẻ sùi mào gà ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn đang kiên trì điều trị bệnh
Trẻ sùi mào gà ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn đang kiên trì điều trị bệnh