Hàn Quốc tìm ra phương pháp phát hiện sớm bệnh "Parkinson"

Cấu trúc của Nơron thần kinh - Ảnh: Fotolia / ktsdesign
Cấu trúc của Nơron thần kinh - Ảnh: Fotolia / ktsdesign
Cấu trúc của Nơron thần kinh - Ảnh: Fotolia / ktsdesign

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM